Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Tất cả các yêu cầu của quý khách sẽ được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi tư vấn đầy đủ và hoàn toàn KHÔNG MẤT CHI PHÍ – Sự tin tưởng của khách hàng là động lực để chúng tôi nõ lực không ngừng.

Đối tượng được bảo hiểm

Tổn thất hậu quả, mất doanh thu lợi nhuận, gây ra do các thiệt hại tài sản được bảo hiểm dưới đơn bảo hiểm tài sản

Rủi ro được bảo hiểm

Các rủi ro bất ngờ không lường trước được như cháy, nổ, thiên tai...

Các loại đơn bảo hiểm

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh (sau thiệt hại tài sản, máy móc), bảo hiểm mất lợi nhuận do chậm tiến độ (do rủi ro tai nạn không lường trước)

Các điều khoản mở rộng thông thường

Rủi ro do phong toả lối vào, rủi ro của nhà cung cấp hoặc tiêu thụ, rủi ro do các nguồn cung cấp công cộng (điện, nước...)

Một số loại trừ thông thường

Lỗi cố ý, các rủi ro chắc chắn xảy ra, rủi ro thương mại thông thường, các rủi ro thảm hoạ như chiến tranh, hạt nhân

Các loại bảo hiểm DN khác

Mẫu tài liệu liên quan

Mẫu đơn Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Câu hỏi đánh giá rủi ro

Mẫu thông báo bồi thường

Lợi ích khi sử dụng GiNET

  • Phí bảo hiểm cạnh tranh nhất
  • Phạm vi bảo hiểm phù hợp và rộng nhất
  • Tiết kiệm cho phí và nhân lực
  • Được đào tạo và hướng dẫn triển khai
  • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết bồi thường đúng, đủ
  • Khách hàng không phải trả phí tư vấn

Đăng ký tư vấn

Scroll to Top