Bảo hiểm hàng hoá

Tất cả các yêu cầu của quý khách sẽ được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi tư vấn đầy đủ và hoàn toàn KHÔNG MẤT CHI PHÍ – Sự tin tưởng của khách hàng là động lực để chúng tôi nõ lực không ngừng.

Đối tượng được bảo hiểm

Hàng hoá trong quá trình vận chuyển bằng đường thuỷ, đường không, đường bộ... hoặc lưu kho trong thời gian vận chuyển.

Rủi ro được bảo hiểm

Thiên tai, đâm va, cháy nổ trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho, các rủi ro do cướp biển, trộm cắp, bạo loạn...

Các loại đơn bảo hiểm

Các điều kiện bảo hiểm hàng hải quốc tế (Institute Cargo Clause) A; B; C và các điều khoản tiêu chuẩn khác; Điều khoản bảo hiểm vận chuyển nội địa

Các điều khoản mở rộng thông thường

Điều khoản thiếu hụt, điều khoản tổn thật do móc, Điều khoản làm mới lại hàng hoá tổn thất...

Một số loại trừ thông thường

Chiến tranh, thảm hoạ, hạt nhân, lỗi cố ý, hao mòn tự nhiên, lỗi ẩn tì, cố hữu chậm chễ...

Các loại bảo hiểm DN khác

Mẫu tài liệu liên quan

Mẫu đơn ICC A

Mẫu đơn ICC B

Mẫu đơn ICC C

Câu hỏi đánh giá rủi ro

Mẫu thông báo bồi thường

Lợi ích khi sử dụng GiNET

  • Phí bảo hiểm cạnh tranh nhất
  • Phạm vi bảo hiểm phù hợp và rộng nhất
  • Tiết kiệm cho phí và nhân lực
  • Được đào tạo và hướng dẫn triển khai
  • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết bồi thường đúng, đủ
  • Khách hàng không phải trả phí tư vấn

Đăng ký tư vấn

Scroll to Top