Bảo hiểm tài sản

Tất cả các yêu cầu của quý khách sẽ được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi tư vấn đầy đủ và hoàn toàn KHÔNG MẤT CHI PHÍ – Sự tin tưởng của khách hàng là động lực để chúng tôi nõ lực không ngừng.

Đối tượng được bảo hiểm

Tài sản cố định, nhà cửa, văn phòng, hàng hóa lưu kho, nguyên vật liệu, tư liệu sản xuất… của doanh nghiệp, trung tâm thương mại, khách sạn…

Rủi ro được bảo hiểm

Các rủi ro thiệt hại vật chất bất ngờ như cháy, nổ, thiên tai, các tổn thất bất ngờ khác không bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm

Các loại đơn bảo hiểm

Có 2 loại đơn bảo hiểm chính : (1) đơn bảo hiểm cháy & rủi ro đặc biệt; (2) đơn bảo hiểm mọi rủi ro

Các điều khoản mở rộng thông thường

Chi phí dọn dẹp hiện trường, chi phí chuyên gia, chi phí chữa cháy, từ bỏ thế quyền...

Một số loại trừ thông thường

Các rủi ro chắc chắn xảy ra, rủi ro do hành vi cố ý của người được bảo hiểm, tài sản được bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm khác...

Các loại bảo hiểm DN khác

Mẫu tài liệu liên quan

Mẫu đơn Mọi rủi ro

Mẫu đơn cháy nổ bắt buộc

Câu hỏi đánh giá rủi ro

Mẫu thông báo bồi thường

Lợi ích khi sử dụng GiNET

  • Phí bảo hiểm cạnh tranh nhất
  • Phạm vi bảo hiểm phù hợp và rộng nhất
  • Tiết kiệm cho phí và nhân lực
  • Được đào tạo và hướng dẫn triển khai
  • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết bồi thường đúng, đủ
  • Khách hàng không phải trả phí tư vấn

Đăng ký tư vấn

Scroll to Top