Bảo hiểm trách nhiệm

Tất cả các yêu cầu của quý khách sẽ được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi tư vấn đầy đủ và hoàn toàn KHÔNG MẤT CHI PHÍ – Sự tin tưởng của khách hàng là động lực để chúng tôi nõ lực không ngừng.

Đối tượng được bảo hiểm

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý phát sinh của người được bảo hiểm gây ra thiệt hại về người, tài sản đối với bên thứ ba.

Rủi ro được bảo hiểm

Trách nhiệm phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm, trong phạm vi địa lý được quy định trong đơn

Các loại đơn bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng, Trách nhiệm sản phẩm, Trách nhiệm nghề nghiệp...

Các điều khoản mở rộng thông thường

Trách nhiệm chéo, biển hiệu quảng cáo, bãi đỗ xe, tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, trông coi...

Một số loại trừ thông thường

Lỗi cố ý, hành vi vi phạm pháp luật, thiệt hại đối với cán bộ nhân viên của người được bảo hiểm, thiệt hại theo các cam kết riêng...

Các loại bảo hiểm DN khác

Mẫu tài liệu liên quan

Mẫu đơn Trách nhiệm công cộng

Mẫu đơn Trách nhiệm sản phẩm

Câu hỏi đánh giá rủi ro

Mẫu thông báo bồi thường

Lợi ích khi sử dụng GiNET

  • Phí bảo hiểm cạnh tranh nhất
  • Phạm vi bảo hiểm phù hợp và rộng nhất
  • Tiết kiệm cho phí và nhân lực
  • Được đào tạo và hướng dẫn triển khai
  • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết bồi thường đúng, đủ
  • Khách hàng không phải trả phí tư vấn

Đăng ký tư vấn

Scroll to Top