Khách hàng doanh nghiệp

Tất cả các yêu cầu của quý khách sẽ được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi tư vấn đầy đủ và hoàn toàn KHÔNG MẤT CHI PHÍ – Sự tin tưởng của khách hàng là động lực để chúng tôi nõ lực không ngừng.

06 bước thu xếp chương trình bảo hiểm

Bước 1 - Đánh giá rủi ro
Thông tin đánh giá rủi ro càng chi tiết, rõ ràng càng đảm bảo cho việc thiết kế chương trình bảo hiểm phù hợp và tạo điều kiện cho việc đàm phán với các nhà bảo hiểm để có được mức phí bảo hiểm cạnh tranh nhất
Liên hệ tư vấn
Bước 2 - Thiết kết chương trình
Mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành nghề đều có những đặc thu rủi ro riêng. Căn cứ vào các thông tin đánh giá rủi ro, đôi ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình bảo hiểm phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn
Liên hệ tư vấn
Bước 3 - Chào phí cạnh tranh
Với chương trình bảo hiểm đã thiết kế, trên cùng cơ sở điều kiện, điều khoản, chương trình bảo hiểm của khách hàng sẽ được các nhà bảo hiểm chào phí cạnh tranh nhất, tuỳ vào chính sách khai thác của mỗi công ty
Liên hệ tư vấn
Bước 4 - So sánh đánh giá
Trên cơ sở các bản chào phí, chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tổng hợp phân tích, so sánh tất cả các tiêu trí như phạm vị bảo hiểm, các điều khoản điểu kiện, khả năng tài chính, kinh nghiệm, dịch vụ và phí bảo hiểm.
Liên hệ tư vấn
Bước 5 - Thu xếp hợp đồng
Sau khi khách hàng thống nhất lựa chọn theo đề xuất, hợp đồng bảo hiểm sẽ được thu xếo theo đúng các điều kiện của bản chào và các đàm phán bổ sung, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật
Liên hệ tư vấn
Bước 6 - Đào tạo và quản lý
Việc đào tạo, triển khai hợp đồng đảm bảo chương trình bảo hiểm được vận hành đúng đắn, tuân thủ các điều kiện điều khoản và đảm bảo được quyền lợi cao nhất của khách hàng nếu có tổn thất xảy ra
Liên hệ tư vấn
Previous
Next
Scroll to Top